ikiler

üçler

dörtler

beşler

altılar

yediler

sekizler

dokuzlar